Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

LẦN THEO DẤU CHÂN NGƯỜI XƯA!


RUỘNG SƠ CANH
Lăng ôn mệ ngoại tôi  yên bình trên thửa ruộng nằm bên cạnh đường Hậu Bạng của làng,có cái tên thoạt đầu nghe là lạ:"SƠ CANH THƯỢNG",có phải đây là mảnh ruộng xưa kia các Ngài thỉ tổ ,khai hoang và canh tác trồng cấy đầu tiên khi mới lập làng?
SƠ  : Ở giai đoạn đầu mới hình thành(Thời Lê sơ,sơ sinh,sơ giao...)
CANH: Cày ruộng.
THƯỢNG:Ở trên.
Có sơ canh thượng(  上 ) vậy sơ canh hạ(  下)ở đâu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét